سونوگرافی

بخش سونوگرافی بیمارستان در طبقه همکف قرار دارد.در دو شیفت صبح و عصر فعال میباشد و شب ها نیز به صورت آنکال جهت بیماران اورژانسی آماده خدمت میباشد.تمام سونوگرافی های معمولی و داپلر رنگی برای بیماران بستری و سرپایی در این مرکز انجام میشود.نمونه برداری ها و آزمون های اینترونشنال با دستگاه سونوگرافی انجام می شود.

اساس کار سونوگرافی استفاده از امواج صوتی با فرکانس بالا می باشد.بوسیله ی دستگاهی به نام پروپ که روی بدن بیمار قرار میگیرد امواج فرستاده می شود. مقداری از این امواج پس از برخورد به ارگان های داخلی بدن منعکس و دوباره توسط پروب پژواک حاصل به جریان الکتریکی تبدیل میگردد. این سیگنال ها سپس توسط کامپیوتر پردازش شده و تصاویر سونوگرافی تشکیل می‌شود.

لیست پروسیجرهای بخش سونوگرافی

فهرست پروسیجر های سونوگرافی که نیاز به آمادگی دارند:

سوالات متداول در خصوص سونوگرافی

به دلیل استفاده از امواج صوتی محققان جهت اسفاده از سونوگرافی در محدوده ی تشخیصی خطر خاصی را گزارش نکرده اند.اگرچه به طور مثال در سونوگرافی سه بعدی جنین به دلیل استفاده زیاد از امواج صوتی توصیه شده در موارد ضروری انجام پذیرد.

 جهت انجام سونوگرافی شکم و لگن غذای نفاخ و چرب مصرف نشود در برخی موارد ناشتا بودن ضروری است.و قبل از انجام سونوگرافی لگن معمولا از بیمار خواسته میشود مقدار فراوانی اب بنوشد تا مثانه پر شود.در صورتی که نیاز به امادگی باشد توسط پرسنل پذیرش بصورت شفاهی و کتبی به شما اطلاع داده می شود.