اورژانس

بخش اوژانس، بخش پذیرنده بیماران سرپایی و اورژانسی از اقصی نقاط کشور و استان فارس می باشد و به صورت شبانه روزی خدمت رسانی بیماران را بر عهده دارد.

خدمات بخش

واحد اورژانس شامل بخش های زیر است:

تریاز: پذیرش و تعیین سطح بیمار را بر عهده دارد

CPCR : بیمارانی را پذیرش می کند که نیازمند اعمال احیاء قلبی ریوی هستند

بخش تحت حاد : این بخش پذیرش بیماران پر خطر را بر عهده دارد

بخش تحت نظر : این بخش پذیرش بیمارانی که در انتظار بستری هستند و نیاز به تسهیلات خاص دارند را بر عهده دارد

بخش اورژانس قلب : که پذیرش بیماران اورژانسی با مشکلات قلبی را بر عهده دارد.

تعداد پزشکان / تعداد پرسنل

در هر شیفت کاری، پزشکان عمومی، داخلی و جراحی جهت درمان بیماران در اسرع وقت حضور دارند و از حضور افراد مجرب و متخصص بهره برده تا بهترین درمان در کوتاهترین زمان ممکن را ارائه کنند. مسئول علمی بخش خانم دکتر خاطره میرزاد جهرمی است و در حال حاضر تعداد 98 پرسنل در اورژانس مشغول کارند که شامل پرستار، کمک بهیار، کاردان بیهوشی، منشی و خدماتی است .

تجهیزات بخش

شامل مانیتور های ثابت و سیار،ونتیلاور سیار،سرنگ پمپ، اینفیوژن پمپ-دستگاه اکو و دی سی شوک است.

چشم انداز آتی بخش

راه اندازی اورژانس جراحی و واحد تروما و اتاق عمل تروما و فعال سازی تمام تخت ها در آینده نزدیک جهت رفاه حال مراجعه کنندگان گرامی

توصیه های بخش به مراجعین محترم

پرهیز از تجمع و ایجاد شلوغی جهت تسریع در درمان بیماران عزیز.