بخش جراحی قلب (کاردیو)

بخش داخلی جراحی قلب (کاردیو) واقع در طبقه چهارم و دارای 9 اتاق که 19 تخت، ویک اتاق 4 تخته و یک اتاق تک تخت که ایزوله می باشد.واحد اکو زیر مجموعه ی این بخش می باشد که دارای اکوی مری و اکوی ساده است.

بیمارانی که در بخش کاردیو بستری می شوند شامل بیمارانی می باشد که ازنظر قلبی دچار مشکل هستند ، بیمارانی که نیاز به بستری بعد از آنژیوگرافی و آنژیوپلاستی دارند ، بیمارانی که  قبل از عمل و بعداز عمل جراحی قلب نیاز به بستری دارند، بیمارانی که نیاز به کارگذاری انواع پیس میکرها دارند، بیماران پیوند قلبی،  و بیمارانی که آنژیوگرافی و آنژیو پلاستی عروق محیطی انجام می دهند ونیاز به بستری دارند در این بخش بستری می شوند .

کلیه خدمات درمانی،مراقبتی وآموزشی جهت بیماران قلبی و همراهان و همچنین آموزش در بدو ورود ، حین درمان وزمان ترخیص انجام می شود .

خدمات بخش

مانیتورینگ  قلبی، نوار قلب ،مراقبت از بیماران حاد قلبی، مراقبت از بیماران بعداز عمل جراحی قلب  و پیوند قلب ، مراقبت از بیماران بعداز آنژیوگرافی و آنژیوپلاستی ،و مراقبت از بیماران بعداز کارگذاری انواع پیس میکر ها،اکوی قلبی از راه مری و اکوی ساده

پزشکان / پرسنل بخش

اساتید جراح : جناب آقای دکتر مسعود  شفیعی ،جناب اقای دکتر محمد قاضی نور،جناب آقای دکتر منصورجنتی

کاردیولوژیست: جناب اقای دکتر مقداد خورشیدی، سرکار خانم دکتر فاطمه مرادی

پزشک عمومی: 4 پزشک عمومی که مرتب بیماران را ویزیت می کنند وبه صورت 24 ساعته در این بخش حضور دارند .

تجهیزات بخش

دستگاه نوار قلب،دستگاه ساکشن،سرنگ پمپ و افیوژن پمپ،تشک مواج،دستگاه اکو مری و اکو ساده

چشم انداز آتی بخش

ارائه مراقبتهای مستمر و باکیفیت قلبی وعروقی به بیماران و توسعه بخش داخلی جراحی قلب با همکاری مسولین و پرسنل بخش

توصیه های بخش به مراجعین محترم

لطفا از ازدحام دربخش اکیدا خوداری شود. هر بیمار مجاز به داشتن یک همراه می باشد.