بخش زایشگاه

بخش زایشگاه در طبقه دوم بیمارستان و در اردیبهشت سال 97 شروع به کار نموده است این بخش دارای 3 تخت تحت نظر و 3 اتاق و یک اتاق معاینه  (LDR )می باشد.

خدمات بخش

انجام زایمان طبیعی-انجام سقط های قانونی-آماده نمودن بیمارانی که نیاز به سزارین دارند-موارد اورژانس مامایی و زنان

پزشکان / پرسنل بخش

تجهیزات بخش

  LDR مجهز به مانیتور قلب جنینی و مادری-تخت احیا نوزاد-ترازوی دیجیتال نوزاد و مادر-دستگاه سونوگرافی-هارت مانیتورینگ جهت مادر

چشم انداز آتی بخش

با راه اندازی بخش IVF در آینده نزدیک بخش توسعه می یابد.

توصیه های بخش به مراجعین محترم

با شرکت در کلاس های آموزشی زایمان فیزیولوژیک و آشنایی با روند زایمان، اشتیاق مادران باردار با انجام زایمان طبیعی بیشتر می شود.