مجموعه آموزشی پژوهشی و درمانی ابوعلی سینا

بنیاد بزرگترین مجموعه بین المللی خیریه آموزشی پژوهشی درمانی ابوعلی سینا در جنوب کشور در شهر جدید صدرا، واقع در 20 کیلومتری غرب شهر شیراز که در سایه الطاف الهی، با ایده پدر پیوند کبد ایران دکتر سید علی ملک حسینی و مشارکت مادی و معنوی جمع کثیری از نیکوکاران و تلاش گروهی از اساتید برجسته دانشگاه علوم پزشکی شیراز، هم اکنون شاهد دستاوردهای ماندگار عام المنفعه ای در گستره ای به وسعـت یکصد هکتار زمین، به شرح زیر می باشد:

فاز اول: افتتاح و بهره برداری از مرکز همودیالیز 80 تختخوابی با زیربنای 5 هزار مترمربع و ظرفیت پذیرش روزانه 240 بیمار دیالیزی از سراسر استان و استان های هم جوار که به همت آقای حاج رضا ابراهیمی خیر نیکوکار و کمک سایر خیرین و هیات امنا مرکز در سال 1386 به بهره برداری رسید.

فاز دوم: افتتاح و بهره برداری از ساختمان بیمارستان تخصصی ، فوق تخصصی وپیوند اعضا ابوعلی سینا  با زیربنای 80 هزار مترمربع و ظرفیت 700 تخت منحصرا با تامین صدها میلیارد تومان کمک خیرین بزرگوار در فروردین 1396 به دست رییس جمهور محترم وقت جمهوری اسلامی

فاز سوم: احداث ساختمان های الحاقی: مرکز آموزش عالی علوم پزشکی ابوعلی سینا، دانشکده های پزشکی و دندانپزشکی،بیمارستان یکصد و پنجاه تخت خوابی توانبخشی، مسجد، سالن‌های ورزشی و خوابگاه های دانشجویی با زیربنای 80 هزار متر مربع و پیشرفت فیزیکی

فاز چهارم: شروع عملیات ساختمانی بیمارستان 1000 تختخوابی و فوق تخصصی سرطان جنوب با زیربنای 80 هزار مترمربع

اساتید محترم مجموعه آموزشی پژوهشی و درمانی ابوعلی سینا

دکتر علیرضا شمسایی فر

دکتر کوروش کاظمی

دکتر حشمت اله صلاحی

دکتر سید بصیر هاشمی

دکتر حامد نیکوپور دیلمی

دکتر علی بهادر

دکتر میترا بصیرت نیا

دکتر علیرضا معرف

دکتر جمشید روزبه

دکتر محمدباقر خسروی

دکتر علیرضا عبدی اردکانی

دکتر مسعود شفیعی

دکتر سید علی ملک حسینی

دکتر سامان نیک اقبالیان

لیست پزشکان محترم مجموعه آموزشی پژوهشی و درمانی ابوعلی سینا

 ردیف   نام و نام خانوادگی   تخصص مدرک تحصیلی  نوع اشتغال  مرتبه هیئت علمی  
      1 داوری _ حمیدرضا   جراحی قفسه صدری _ توراکس فوق تخصص خیریه  استاد 
      2 کسایی – سید سعید  بیماری های خون و سرطان بالغین _ هماتولوژی و آنکولوژی فوق تخصص  خیریه  _ 
      3 رضوانی – علیرضا  بیماری های خون و سرطان بالغین _ هماتولوژی و آنکولوژی فوق تخصص تمام وقت جغرافیائی  استادیار 
      4 خلیلی – فاطمه  بیهوشی فلوشیپ تمام وقت جغرافیائی  استادیار 
      5 سهم الدینی – محمدعلی  بیهوشی فلوشیپ تمام وقت جغرافیائی  استاد 
      6 وطن خواه – پویا  بیهوشی متخصص  تمام وقت جغرافیائی  استادیار 
      7 فیروزی فر – سید محمد  بیهوشی پیوند اعضاء فلوشیپ خیریه  _ 
      8 خسروی – محمد باقر  بیهوشی قلب فلوشیپ  تمام وقت جغرافیائی  استاد 
      9 انباردار _ محمد حسین  پاتولوژی دکترای تخصصی  تمام وقت جغرافیائی  استادیار 
    10 گرامی زاده نائینی – بیتا  پاتولوژی _ مولکولار سیتوژنتیک فلوشیپ تمام وقت غیر جغرافیائی   استاد 
    11 معصومی – سیدجلیل  تغذیه بالینی متخصص تمام وقت جغرافیائی   دانشیار 
    12 شهریور – سروگل  جراح و متخصص زنان و زایمان متخصص خیریه  _ 
    13 کاظمی – محبوبه  جراح و متخصص زنان و زایمان متخصص خیریه  _ 
    14 ادیب آرا – مریم  جراح و متخصص زنان و زایمان متخصص خیریه  _ 
    15 بهادر – علی  جراحی اطفال فوق تخصص  تمام وقت جغرافیائی   استاد 
    16 سنائی – احمد خالد  جراحی پیوند اعضاء فوق تخصص  خیریه  _ 
    17 صلاحی اردکانی- حشمت اله  جراحی پیوند کبد فلوشیپ تمام وقت غیر جغرافیائی   استاد 
    18 نیکوپوردیلمی – حامد  جراحی پیوند کبد فلوشیپ تمام وقت جغرافیائی   استادیار 
    19 نیک اقبالیان – سامان  جراحی پیوند کبد فلوشیپ تمام وقت غیر جغرافیائی  دانشیار 
    20 شمسائی فر – علیرضا  جراحی پیونداعضا فلوشیپ  تمام وقت جغرافیائی  دانشیار 
    21 کاظمی – کوروش  جراحی پیونداعضا فلوشیپ  تمام وقت جغرافیائی   دانشیار 
    22 ملک حسینی – سیدعلی  جراحی پیونداعضا فوق تخصص تمام وقت جغرافیائی   استاد 
    23 مردانی – پرویز  جراحی قفسه صدری _ توراکس فوق تخصص  تمام وقت جغرافیائی   استادیار 
    24 شفیعی – مسعود  جراحی قلب فوق تخصص خیریه  _ 
    25 تدین – سیدمحمدکاظم  جراحی کلورکتال فوق تخصص   تمام وقت جغرافیائی   استادیار 
    26 بنان زاده – علی محمد  جراحی کلورکتال فلوشیپ تمام وقت جغرافیائی  استادیار 
    27 اصلانی – سید ارسلان  جراحی کلیه ، مجاری ادراری تناسلی فلوشیپ  خیریه  _ 
    28 تواضع – محسن  خون و سرطان بالغین فوق تخصص  خیریه  _ 
    29 وجدانی – رضا  خون و سرطان بالغین فوق تخصص تمام وقت جغرافیائی  استادیار 
    30 شفیعی خانی – مجتبی  داروسازی بالینی دکتری پی اچ دی  تمام وقت جغرافیائی   استادیار 
    31 ایوب – عباس  رادیولوژی فلوشیپ  خیریه  _ 
    32 مراد حاصلی _ فرزاد  رادیولوژی فلوشیپ  خیریه  _ 
    33 راسخی – علیرضا  رادیولوژی متخصص  تمام وقت غیر جغرافیائی  دانشیار 
    34 نیکنام – طهمورث  ریه ، آسم و آلرژی فوق تخصص  خیریه  _ 
    35 غلام پور – یوسف  ریه ، آسم و آلرژی فوق تخصص  خیریه  _ 
    36 عرب شیبانی – سارا  عفونی بالغین متخصص خیریه  _ 
    37 نگهبان – حلما  عفونی بالغین فوق تخصص خیریه  _ 
    38 واحدی  – مرجان  غدد درون ریز و متابولیسم فوق تخصص  خیریه  _ 
    39 معرف – علیرضا  قلب و عروق _ الکترو کاردیولوژی فلوشیپ  تمام وقت غیر جغرافیائی  دانشیار 
    40 نیکو – محمدحسین  قلب و عروق _ الکتروفیزیولوژی قلب فلوشیپ  تمام وقت غیر جغرافیائی   دانشیار 
    41 حق شناس – دامون  قلب و عروق _ اینترونشن آنژیوپلاستی فلوشیپ  خیریه  _ 
    42 زینل زاده – اردوان  قلب و عروق _ اینترونشنال کاردیولوژی فلوشیپ   خیریه  _ 
    43 علوی – سیدحسین  قلب و عروق _ اینترونشنال کاردیولوژی فلوشیپ   خیریه  _ 
    44 فتاحی مفرد – مصطفی  قلب و عروق _ اینترونشنال کاردیولوژی فلوشیپ   خیریه  _ 
    45 عبدی اردکانی – علیرضا  قلب و عروق _ اینترونشنال کاردیولوژی فلوشیپ  خیریه  _ 
    46 ولی زاده – غلامعباس  قلب و عروق _ آنژیوپلاستی فلوشیپ  خیریه  _ 
    47 محمدی – بهزاد  قلب و عروق _ آنژیوپلاستی و استند گزاری فلوشیپ   خیریه  _ 
    48 شفیعی – مریم  کلیه بالغین فوق تخصص تمام وقت جغرافیایی  استادیار 
    49 ایمانیه _  محمد هادی  گوارش اطفال فوق تخصص تمام وقت جغرافیائی  استاد برتر 
    50 عطاءاللهی – مریم  گوارش و کبد اطفال فوق تخصص  تمام وقت جغرافیائی   استادیار 
    51 نیک نام – رامین  گوارش و کبد بالغین فوق تخصص  تمام وقت غیر جغرافیائی   استاد 
    52 سیوندزاده – غلامرضا  گوارش و کبد بالغین فوق تخصص  تمام وقت جغرافیائی   دانشیار 
    53 اشراقیان – احد  گوارش و کبد بالغین فوق تخصص  خیریه  _ 
    54 آزاد – امین  گوارش و کبد بالغین فوق تخصص  خیریه  _ 
    55 تقوی – علیرضا  گوارش و کبد بالغین فوق تخصص  تمام وقت غیر جغرافیائی   استاد 
    56 حورنگ – سعید  گوارش و کبد بالغین فوق تخصص  خیریه  _ 
    57 فریدونی – فرشاد  گوارش و کبد بالغین فوق تخصص  خیریه  _ 
    58 هاشمی – سیدبصیر  گوش و حلق و بینی و جراحی سر و گردن _ اتولوژی فلوشیپ  تمام وقت غیر جغرافیائی  استاد 
    59 نیاکان – امین  متخصص جراحی مغز و اعصاب و ستون فقرات متخصص تمام وقت غیر جغرافیائی   دانشیار 
    60 جمالی- محمد  متخصص جراحی مغز و اعصاب و ستون فقرات متخصص  تمام وقت جغرافیائی   استادیار 
    61 محمد حسینی – احسان  متخصص جراحی مغز و اعصاب و ستون فقرات متخصص تمام وقت جغرافیائی  استادیار 
    62 شرفا _  اسلام  متخصص کودکان_ مراقبت های ویژه پزشکی کودکان فلوشیپ  تمام وقت جغرافیائی   استادیار 
    63 پاک فطرت – مریم  نفرولوژی فوق تخصص  تمام وقت غیر جغرافیائی  استاد 
    64 تارا – سیداحمد  نفرولوژی فوق تخصص  تمام وقت جغرافیائی   استادیار 
    65 کریمی – شهرزاد  نفرولوژی فوق تخصص خیریه  _ 
    66 روزبه شهرودی – جمشید  نفرولوژی فوق تخصص  تمام وقت غیر جغرافیائی   استاد 
    67 رئیس جلالی – قنبرعلی  نفرولوژی فوق تخصص  تمام وقت غیر جغرافیائی   استاد 
    68 عزت زادگان جهرمی – شاهرخ  نفرولوژی فوق تخصص تمام وقت غیر جغرافیائی   دانشیار 
    69 رسائی – نکیسا  نفرولوژی  فوق تخصص تمام وقت جغرافیائی  استادیار 
    70 ترابی جهرمی – مهسا  نفرولوژی بالغین فوق تخصص تمام وقت غیر جغرافیائی   استادیار 
    71 حقیقی – علی  نفرولوژی بالغین فوق تخصص خیریه  _ 
    72 بصیرت نیا – میترا  نفرولوژی کودکان فوق تخصص  تمام وقت غیر جغرافیائی   استاد 
    73 درخشان علمدارلو – درنا  نفرولوژی کودکان فوق تخصص تمام وقت جغرافیائی  استادیار 

دکتر علیرضا شمسایی فر

جراح پیوند اعضا و هپاتو-پانکراتو بیلیاری

تحصیلات:

 • 2011-2009 فلوشیپ پیوند اعضا، دانشگاه علوم پزشکی شیراز، ایران
 • 2005-2000 تخصص جراحی، دانشگاه علوم پزشکی شیراز، ایران
 • 1995-1988 پزشکی عمومی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، ایران

فعالیت ها:

 • 2011 تاکنون: جراح پیوند اعضا، بیمارستان ابوعلی سینا، شیراز، فارس
 •  2011-2009 فلوشیپ جراحی پیوند، دانشگاه علوم پزشکی شیراز، ایران
 • 2009-2008 جراح عمومی، بیمارستان شهید محمدی، دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان، هرمزگان، ایران
 • 2008-2006 جراح عمومی، بیمارستان نبی اکرم، خنج، دانشگاه علوم پزشکی شیراز، ایران
 • 2000-1995 پزشکی عمومی، دانشگاه علوم پزشکی فسا، استان فارس، ایران

عضویت ها:

 • عضو جامعه پزشکی ایران
 • عضو انجمن جراحان عمومی ایران
 • عضو انجمن پیوند ایران

دکتر کوروش کاظمی

تخصص: جراح پیوند اعضا/ جراح هپاتو-پانکراتو بیلیاری (کبد، کلیه)

تحصیلات:

 • 2017: دوره تکمیلی فوق تخصصی جراحی پیوند اطفال، توکیو، ژاپن
 • 2007-2005: فلوشیپ پیوند، دانشگاه علوم پزشکی شیراز، ایران
 • 2003-1998: تخصص جراحی، دانشگاه علوم پزشکی شیراز، ایران
 • 1996-1989: پزشکی عمومی، دانشگاه علوم پزشکی شیراز، ایران

موقعیت های شغلی:

 • اکنون: دانشیار جراحی، جراح پیوند کبد، دانشگاه علوم پزشکی شیراز، ایران
 • 2005-2003: جراح عمومی، بیمارستان شهید مطهری، دانشگاه علوم پزشکی شیراز، ایران
 • 2003-1998: رزیدنت جراحی عمومی، دانشگاه علوم پزشکی شیراز، ایران
 • 1998-1996: پزشک عمومی، بوشهر، ایران
 •  عضو تیم پیوند بیمارستان آموزشی ،پژوهشی و درمانی ابوعلی سینا

عضویت ها:

 • عضو انجمن پزشکی ایران
 • عضو انجمن جراحان عمومی ایران

دکتر حشمت اله صلاحی

فوق تخصص جراحی پیوند / متخصص جراحی

 عضو هیات امنا و هیات مدیره مجموعه آموزشی پژوهشی و درمانی ابوعلی سینا

تحصیلات:

 • 1980-1973: پزشکی عمومی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، ایران.
 • 1989-1985: رزیدنت جراح عمومی
 • 1991-1989: فلوشیپ پیوند کلیه
 • 1991: فلو ریسرچ در پیوند کبد، پیتسبورگ، آمریکا.
 • 2001: فلوشیپ شش ماهه، بیمارستان کینگز کالج، لندن، انگلستان.

فعالیت ها:

 • استاد  گروه جراحی عمومی، دانشگاه علوم پزشکی شیراز
 • رئیس بیمارستان نمازی، شیراز، ایران.
 • معاون امور دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی شیراز، ایران.
 • فلوشیپ پیوند کبد.
 • عضو تیم جراحی اولین پیوند کبد در ایران
 • عضو تیم جراحی اولین پیوند پارشال کبد در ایران
 • عضو تیم جراحی اولین پیوند کبد از Rt lobe؛ بزرگسال به بزرگسال
 • رییس مرکز آموزشی پژوهشی و درمانی ابوعلی سینا
 • رییس دانشگاه ابوعلی سینا

عضویت ها:

 • عضو انجمن پزشکی ایران
 • عضو انجمن جراحان عمومی ایران
 • عضو انجمن پیوند ایران
 • عضو انجمن پیوند خاورمیانه

دکتر سید بصیر هاشمی

فوق تخصص گوش و حلق و بینی / جراح سر و گردن

تحصیلات:

 • پزشکی عمومی، دانشگاه علوم پزشکی شیراز
 • رزیدنت ENT، دانشگاه علوم پزشکی شیراز
 • فلوشیپ حنجره، گروه ENT، دانشگاه گوتنبرگ، مینز، آلمان.
 • فلوشیپ ایمپلنت حلزون شنوایی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران.
 • 1997 – 2005 استادیار، بخش گوش و حلق و بینی دانشگاه علوم پزشکی شیراز
 • 2005 – 2012 دانشیار، بخش گوش و حلق و بینی دانشگاه علوم پزشکی شیراز
 • 2013 استاد تمام، بخش گوش و حلق و بینی دانشگاه علوم پزشکی شیراز

مناصب اجرایی:

 • عضو کمیته ارزیابی پروژه های تحقیقاتی، دانشکده پزشکی،دانشگاه علوم پزشکی
 • معاون آموزشی گروه ENT، دانشگاه علوم پزشکی شیراز، ایران.
 • مدیر پژوهش  دانشگاه علوم پزشکی شیراز               
 • رئیس، بیمارستان خلیلی شیراز

فعالیت ها :

 • برگزاری همایش های هفتگی برای دانشجویان پزشکی و دستیاران.
 • تهیه سخنرانی برای دوره های CME برای هر دو گروه پزشک عمومی و متخصصین گوش و حلق و بینی
 • مشاور دانشجویان پزشکی (اینترن) و دستیاران برای آمادگی پایان نامه پایانی آنها
 • سرپرستی حدود 40 پایان نامه از دانشجویان پزشکی و دستیاران گوش و حلق و بینی
 • آموزش عملی کارشناسان اتاق عمل
 • انجام بیش از دوهزار عمل های کاشت حلزون شنوایی و سمعک بون بریج در استان فارس

عضویت ها:

 • عضو انجمن گوش و حلق و بینی، جراح سر و گردن در فارس.
 • عضو انجمن گوش و حلق و بینی ایران.
 • عضو انجمن جراحان سر و گردن

دکتر حامد نیکوپور دیلمی

جراح پیوند اعضا و هپاتو-پانکراتو بیلیاری

تحصیلات:

 • پزشکی عمومی، دانشگاه علوم پزشکی شیراز
 • 2008-2012: جراحی عمومی، برنامه رزیدنتی، دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه، ایران
 • 2016-2014: فلوشیپ، جراحی پیوند اعضای شکمی، دانشگاه علوم پزشکی شیراز
 • 2016: فلوشیپ، نارسایی روده، بازتوانی و پیوند، Universidad Favaloro Argentina.

فعالیت ها:

 • جراح پیوند اعضا و هپاتو-پانکراتو بیلیاری، بیمارستان پیوند اعضا ابوعلی سینا، شیراز، ایران
 • رئیس بخش پیوند و بازتوانی روده، بیمارستان پیوند اعضا ابوعلی سینا، شیراز، ایران
 • استادیار و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شیراز، ایران.
 • جراحی عمومی، استان بوشهر

فعالیت های علمی تخصصی:

 • 2019رئیس کمیته علمی سمپوزیوم ایمنی در پیوند، شیراز، ایران
 • 2019 رئیس کمیته علمی کنفرانس دستاوردهای اخیر سرکوب سیستم ایمنی بدن در پیوند عضو
 • 2019 رئیس کمیته علمی سمپوزیوم اهدای عضو بعداز مرگ قلبی (DCD)، شیراز، ایران
 • رئیس کمیته علمی سمپوزیوم پیوند پانکراس، شیراز، ایران

 توانمندنی ها:

 • جراح
 • انجام پیوند روده کوچک و  پیوندچند عضوی(مولتی ویسرال)
 • پیوند کبد، پانکراس و کلیه
 • جراحی های هپاتو-پانکراتو بیلیاری 
 • جراحی Cytoreductive و HIPEC

سرپرست واحد توانبخشی و پیوند روده

این واحد تنها مرکزی در ایران است که بیمارانی با نارسایی روده از تمامی شهرهای ایران و کشورهای همسایه را پوشش می دهد که توسط  جراح، داروساز، متخصص عفونی، متخصص تغذیه، روانشناس، پرستار مراقبت از کولوستومی و پرستاران متخصص اداره می شود. 130 عمل جراحی بازسازی اتولوگ دستگاه گوارش و 9 پیوند روده شامل 3 پیوند مولتی احشایی در این IRU انجام شده است.

 عضویت ها:

 • عضو TTS، سازمان بین المللی غیرانتفاعی که تمرکز رهبری جهانی در پیوند را فراهم می کند.
 • از 2017 تاکنون: عضو IRTA

دکتر علی بهادر

فوق تخصص پیوند عضو اطفال / متخصص جراحی اطفال

تحصیلات:

 • 1983: پزشکی عمومی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
 • 1987-1983: رزیدنت جراحی، گروه جراحی، بیمارستان نمازی و شهید فقیهی، شیراز،
 • 1987: برد تخصصی جراحی، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، تهران
 • 1993: برد تخصصی جراحی اطفال
 • 1994: فلوشیپ، بیمارستان اطفال بریستول، بیمارستان کینگز کالج، لندن، انگلستان
 • فلوشیب جراحی پیوند اعضا

مناصب و فعالیت ها:

 • رییس بیمارستان تخصصی فوق تخصصی و پیوند اعضا ابوعلی سینا
 • جراح پیوند اعضا، بیمارستان پیوند اعضا ابوعلی سینا، شیراز، ایران
 • رئیس دانشگاه علوم پزشکی شیراز، ایران
 • رییس سازمان نظام پزشکی فارس
 • نماینده ایران در کمیته اجرایی انجمن پیوند  اعضا خاورمیانه
 • مدیرگروه جراحی دانشگاه علوم پزشکی شیراز
 • رییس بخش جراحی اطفال
 • مدیر کل بهداشت و درمان استان کهگیلویه و بویراحمد
 • رییس بیمارستان مطهری جهرم، دانشگاه علوم پزشکی شیراز
 • استاد جراحی، گروه جراحی، علوم پزشکی شیراز، ایران

دکتر میترا بصیرت نیا

دکترای پزشکی عمومی دانشگاه علوم پزشکی شیراز

تخصص اطفال دانشگاه علوم پزشکی شیراز

فوق تخصص نفرولوژی کودکان، دانشگاه علوم پزشکی شیراز

دستاوردها:

 • رتبه یک در امتحان بورد تخصص نفرولوژی
 • شش ماه بورس وزارت بهداشت، تورنتو، کانادا

عضویت ها:

 • عضو کمیته کنگره جعرافیایی بین المللی
 • معاون اموزشی گروه نفرولوژی کودکان
 • عضو کمیته نفرولوژی
 • عضو مرکز تحقیقات نفرولوژی
 • عضو کمیته اجرایی کنگره مسوت
 • عضو هیئت تحقیق کودکان
 • عضو کمیته مرگ و میر کودکان

مناصب و فعالیت :

 • معاون اموزشی گروه کودکان
 • دانشیار نفرولوژی کودکان
 • پزشک اطفال شهرکرد، دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد

دکتر علیرضا معرف

کاردیولوژیست، استادیار

تحصیلات:

 • مدرک فلوشیپ اکوکاردیوگرافی
 • تخصص بیماری های قلب و عروق
 • دکترای حرفه ای پزشکی
 •  1997-1990 پزشکی عمومی، دانشگاه علوم پزشکی شیراز
 • 2001-1997 رزیدنت کاردیولوژی، دانشگاه علوم پزشکی شیراز
 • 2001 برد تخصصی کاردیولوژی
 • 2005-2004 فلوشیپ اکوکاردیوگرافی، مرکز پزشکی قلبی عروقی رجایی، تهران، ایران
 • 2006 اعطای مدرک فلوشیپ اکوکاردیوگرافی توسط انجمن اکوکاردیوگرافی ایران
 • دانشیار، دانشگاه علوم پزشکی شیراز

دکتر جمشید روزبه

فوق تخصص نفرولوژی ،فشارخون و پیوند کلیه

عضو انجمن نفرولوژی ایران وانجمن نفرولوژی کانادا

فلوشیپ نفرولوژی، دانشگاه علوم پزشکی شیراز،ایران

دستیاری داخلی، دانشگاه علوم پزشکی شیراز

مناصب علمی:

 • استادیار نفرولوژی، دانشکده پزشکی، دانشگاه شیرازعلوم پزشکی، شیراز، ایران;
 • استادیار نفرولوژی دانشکده پزشکی جهرم.
 • استادیار داخلی، دانشکده پزشکی،دانشگاه علوم پزشکی یاسوج، یاسوج، ایران;
 • معاونت آموزشی، بیمارستان آموزشی مطهری،دانشگاه علوم پزشکی جهرم،
 • معاونت آموزشی در امور رزیدنتی و برنامه فلوشیپ دانشگاه علوم پزشکی شیراز – شیراز
 • رئیس همودیالیز متعهد استان فارس
 • دبیر اجرایی هفدهمین کنگره بین المللی پزشکی کلیه و فشار خون 1383 شیراز ایران.
 • رتبه اول، هیئت نفرولوژی ایران،.
 • دارنده جایزه هفته کلیوی، انجمن نفرولوژی آمریکا، ایالات متحده؛
 • بورسیه تحصیلی در نفرولوژی، تورنتو، کانادا

دکتر محمدباقر خسروی

متخصص بیهوشی

رییس بیمارستان تخصصی فوق تخصصی و پیوند اعضا ابوعلی سینا

رتبه سوم بورد سراسری، آزمون بیهوشی، 1373، وزارت بهداشت جمهوری اسلامی ایران

انتخاب به عنوان بهترین استاد راهنما، گروه بیهوشی، دانشگاه شیراز به مدت دوسال

تحصیلات:

 • 1991-1984 پزشکی عمومی، دانشگاه علوم پزشکی شیراز
 • 1994-1991 رزیدنت بیهوشی، گروه بیهوشی دانشگاه علوم پزشکی شیراز
 • 2001 فلوشیپ بیهوشی عمل پیوند کبد، بیمارستان کینگز کالج، لندن، انگلستان.

رده های علمی:

 • 1997-1994  استادیار، گروه بیهوشی، دانشگاه علوم پزشکی بوشهر، بوشهر، ایران.
 • 2005-1997  استادیار، گروه بیهوشی، دانشگاه علوم پزشکی شیراز، شیراز، ایران.
 • 2005:  دانشیار، گروه بیهوشی، دانشگاه علوم پزشکی شیراز، شیراز، ایران
 • 2005: استاد گروه بیهوشی، دانشگاه علوم پزشکی شیراز، شیراز، ایران

مناصب اجرایی:

 • رئیس گروه بیهوشی، دانشگاه علوم پزشکی بوشهر، بوشهر، ایران.
 • رئیس بیمارستان چمران، دانشگاه علوم پزشکی شیراز، شیراز، ایران.
 • رئیس بیمارستان فقیهی، 1382 – 1384، دانشگاه علوم پزشکی شیراز،
 • معاون آموزش، دانشگاه علوم پزشکی شیراز، شیراز، ایران.
 • عضو کمیته مرگ و میر 1376-1393 دانشگاه پزشکی شیراز
 • رئیس دانشکده پزشکی 1393 – 1398 دانشگاه علوم پزشکی شیراز

دکتر علیرضا عبدی اردکانی

متخصص قلب و عروق ،فلوشیپ فوق تخصصی اینترونشنال کاردیولوژی ( مداخلات عروقی)

تحصیلات:

 • 2003-1996 پزشکی عمومی، دانشگاه علوم پزشکی شیراز، شیراز، ایران.
 • 2007-2003رزیدنت داخلی قلب و عروق، دانشگاه علوم پزشکی شیراز، شیراز، ایران.
 • 2009-2008 فلوشیپ اینترونشنال کاردیولوژی ، مرکز قلب رجایی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران.

رده های علمی:

 • استادیار گروه قلب و عروق، دانشگاه علوم پزشکی بوشهر، بوشهر، ایران.
 • استادیار گروه قلب و عروق، دانشگاه علوم پزشکی شیراز، شیراز، ایران.

مناصب اجرایی:

 • معاون برنامه رزیدنسی در دپارتمان قلب و عروق و همچنین مدیر برنامه فلوشیپ قلب و عروق مداخله ای.
 • عضو کمیته گروه اورژانس، بیمارستان نمازی، شیراز، ایران.
 • مدیر برنامه PCI اولیه در گروه اورژانس، دانشگاه علوم پزشکی شیراز، شیراز، ایران.
 • عضو کمیته مرگ و میر، دانشگاه علوم پزشکی شیراز، شیراز، ایران.
 • عضو کمیته نظارت و کنترل کیفیت برای cardiac catheterization and PCI، دانشگاه علوم پزشکی شیراز.
 • عضو کمیته آموزش بیماران، مرکز قلب ، دانشگاه علوم پزشکی شیرازایران.
 • عضو آزمایشگاه مهارت بالینی (زیرگروه قلب و عروق)، دانشگاه علوم پزشکی شیراز، شیراز، ایران.
 • رئیس بخش کتترازیسیون، بیمارستان الزهرا، شیراز، ایران.
 • رئیس بهش کتترازیسیون، بیمارستان ابوعلی سینا، شیراز، ایران.
 • عضو تیم پیوند قلب، بیمارستان ابوعلی سینا، شیراز، ایران.

 عضویت:

 • عضو انجمن قلب ایران (IHA)
 • عضو انجمن جراحان مداخله ای قلب و عروق ایران (ISOIC)
 • عضو انجمن جراحان مداخله ای قلبی عروقی اروپا (EAPCI)

دکتر مسعود شفیعی

فوق تخصص جراحی قلب و عروق

تحصیلات:

 • 1994 پزشکی عمومی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران.
 • 2001تخصص جراحی عمومی، دانشگاه علوم پزشکی شیراز، شیراز، ایران.
 • 2008فوق تخصص جراحی قلب و عروق، دانشگاه علوم پزشکی ایران
 • فلوشیپ پیوند قلب، پاریس، فرانسه.

فعالیت های علمی:

 • عضو انجمن جراحان قلب و عروق ایران (ISCS)
 • عضو انجمن جراحان قلب اروپا (EACTS)
 • عضو انجمن پیوند عضو ایران
 • رتبه سوم امتحان برد کشوری جراحی قلب و عروق
 • شرکت در کنگره های بین المللی قلب و عروق، سوئیس، اتریش، پرتقال، ایتالیا، فرانسه، آلمان، ترکیه، لبنان،ایالات متحد عربی،روسیه
 • چاپ 40 مقاله در ژورنال های خارجی و داخلی

فعالیت های اجرایی:

 • 1383-1379جراح عمومی در شهر خنج، استان فارس
 • 1397-1386جراح قلب و عروق در بیمارستان قلب کوثر، شیراز
 • 1397 تاکنون: جراح قلب و عروق در بیمارستان ابوعلی سینا، شیراز، ایران
 • رئیس جراحان قلب و عروق در بیمارستان کوثر شیراز
 • عضو هیات مدیره سازمان نظام پزشکی شیراز
 • رئیس خدمات رفاهی سازمان نظام پزشکی شیراز
 • معاون انتظامی نظام پزشکی شیراز
 • عضو هیات مدیره جامعه جراحان ایران شاخه فارس
 • قائم مقام ومعاونت سلامت بیمارستان پیوند اعضا ابوعلی سینا
 • رییس بخش قلب بیمارستان ابوعلی سینا
 • پزشک نمونه رشته جراحی قلب و عروق استان فارس

 

توانمندی ها:

 • جراحی انسداد شریان های قلب (CABG)
 • پیوند شریان های قلب (Total Arbrail Revascularization-TAR)
 • انجام Redo CABG
 • جراحی دریچه قلب (MVR-AVR-TVR-PVR)
 • جراحی های ریشه آئورت و آئورت توراسیک
 • انجام بیش از 80 عمل پیوند قلب
 • انجام جراحی عروق کرونر
 • انجام جراحی قلب مادرزادی
 • اعمال جراحی هیبرید
 • اعمال مجدد قلب

دکتر سید علی ملک حسینی

فوق تخصص جراحی پیوند ،کلیه ،پانکراس ،جراحی تیروئید و عروق

پدر پیوند کبد ایران

رییس هیات امنا و هیات مدیره  مرکز پیوند اعضاء بیمارستان ابوعلی سینا

استاد جراحی، گروه جراحی، دانشگاه علوم پزشکی شیراز

فلوشیپ پیوند کلیه، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران

پژوهشگر پیوند کبد، پیتسبورگ، ایالات متحده آمریکا

بورسیه تحقیقاتی به مدت شش ماه، کالج کینگ، لندن

مناصب اجرایی:

 • ۱۳۶۶–۱۳۶۶: رئیس بیمارستان فقیهی شیراز، ایران
 • 1368 تا به امروز: رئیس بخش پیوند، گروه جراحی، دانشگاه علوم پزشکی شیراز
 • 1371-1373: معاون آموزشی، دانشگاه علوم پزشکی شیراز
 • 1373: رئیس دانشگاه علوم پزشکی شیراز، شیراز، ایران
 • عضو هیئت تحریریه، آرشیو جراحی
 • عضو دائم فرهنگستان علوم پزشکی ایران
 • عضویت در کمیته تخصصی بالینی- جراحی جشنواره پزشکی رازی
 • بنیانگذار و سردبیر مجله بین المللی پزشکی پیوند اعضا
 • رئیس منتخب، انجمن خاورمیانه برای پیوند اعضا (MESOT)
 • رئیس انجمن پیوند اعضا خاورمیانه (MESOT)
 • عضو کمیته شورای عالی پیوند اعضا
 • رئیس انجمن پیوند اعضا ایران

فعالیت های و افتخارات خاص :

 • تأسیس بخش پیوند اعضا، دانشگاه علوم پزشکی شیراز
 • انجام اولین پیوند کلیه از یک اهدا کننده فوت شده
 • انجام اولین پیوند کبد در ایران
 • انجام اولین پیوند نسبی کبد در ایران
 • انجلم اولین پیوند کبد از لوب راست (بزرگسال به بزرگسال)
 • دریافت بیش از 100 جایزه و لوح تقدیر در ایران
 • چهره ماندگار پزشکی در ایران
 • جایزه Nevzat Bilgin برای ارائه بهترین پوستر در هشتمین جلسه انجمن پیوند پیوند ترکیه، آنکارا، ترکیه
 • نشان شایستگی رئیس جمهور (مدال درجه یک در علم)
 • جوایز MESOT برای تأسیس بهترین مرکز پیوند اهداکنندگان متوفی
 • چهره ماندگار استان فارس
 • دریافت مدال علمی پروفسور یلدا
 • دریافت مدال  مدال علمی پروفسور هابرال برای پیشبرد اهدای عضو در ترکیه
 • جوایز MESOT برای ایجاد بهترین مرکز پیوند اهداکنندگان فوت شده برای دومین بار
 • انتخاب به عنوان عضو افتخاری کالج جراحان آمریکا (2020)

سایر فعالیت‌ها:

 • ایجاد بزرگترین مرکز پیوند در جهان و یک مرکز همودیالیز 80 تختخوابی و یک بیمارستان 1000 تختخوابی در مجاوت آن برای مراقبت از بیماران مبتلا به سرطان
 • پیشگام اهدای عضو درگذشته در ایران
 • بنیانگذار اهدای عضو درگذشته در ایران
 • ایجاد فعال ترین برنامه اهداکنندگان متوفی در خاورمیانه و آسیا
 • بنیانگذار شبکه هماهنگ کننده پیوند در سراسر ایران
 • بیش از سه دهه فعالیت برای ایجاد برنامه اهداکنندگان فوت شده در ایران
 • آموزش بیش از 50 همکار پیوند عضو برای کشورهای ایران و خاورمیانه انجمن پیوند اعضا (MESOT)
 • موسس انجمن های خیریه بیماری های کلیه و کبد در استان فارس، جنوب ایران
 • موسس یک موسسه خیریه سرطان در جنوب ایران

دکتر سامان نیک اقبالیان

فوق تخصص جراحی پیوند کبد کلیه و پانکراس

تحصیلات:

 • فلوشیپ پیوند، کینگز کالج، لندن، انگلستان
 • رزیدنت جراحی عمومی، دانشگاه علوم پزشکی شیراز
 • پزشکی عمومی، دانشگاه علوم پزشکی شیراز

موقعیت های شغلی:

 • رئیس بخش مرکز پیوند اعضا، دانشگاه علوم پزشکی شیراز، ایران
 • معاون پژوهشی مرکز پیوند اعضای شیراز، دانشگاه علوم پزشکی شیراز، ایران

فعالیت های پزشکی:

 • انجام اولین پیوند پانکراس در ایران، مرکز پیوند شیراز،، دانشگاه علوم پزشکی شیراز، ایران
 • انجام پیوند کبد اسپلیت، ، مرکز پیوند شیراز،، دانشگاه علوم پزشکی شیراز، ایران
 • انجام اولین پیوند چندعضوی در ایران، ، مرکز پیوند شیراز،، دانشگاه علوم پزشکی شیراز، ایران
 • انجام اولین پیوند کبد DLT (دومینو)، مرکز پیوند شیراز،، دانشگاه علوم پزشکی شیراز، ایران
 • انجام اولین پیوند خودکار (Auto)، مرکز پیوند شیراز،، دانشگاه علوم پزشکی شیراز، ایران
 • انجام اولین پیوند موفق روده کوچک، مرکز پیوند شیراز،، دانشگاه علوم پزشکی شیراز، ایران