توریسم درمانی

واحد بین الملل

توریسم درمانی یا گردشگری سلامت ،سفری است که با هدف درمان به کشور دیگری انجام می شود.  از دلایل این نوع گردشگری، عدم وجود شیوه های درمانی مشابه ، هزینه های بالا و عدم وجود تکنولوژی های پیشرفته درمانی در کشور مبدا می باشد ، از سویی دیگر با توجه به تعرفه های پزشکی مناسب در ایران نسبت به سایر کشورهای منطقه و ارائه خدمات پزشکی و پرستاری با کیفیت بین المللی تعداد زیادی از بیماران ، تمایل دارند تا برای دریافت خدمات درمانی به ایران سفر نمایند و این امر خود سبب گردیده تا یکی از قطب های گردشگری سلامت در منطقه، کشورعزیزمان باشد.
در این راستا بیمارستان پیوند اعضا ابوعلی سینا با توجه به ظرفیت های بالفعل و بالقوه، دستاوردهای موفق بین المللی و پیشتازی در عرصه مدیریت نوین خدمات سلامت توانست در ارزیابی وزارت بهداشت مجوز پذیرش بیماران بین المللی را دریافت نماید.

اهدافی که در این واحد در نظر گرفته شده است:

در کنار تمامی خدمات درمانی این بیمارستان به عنوان مرکزی پیشرو  مطابق استاندارهای جهانی ،توجه  به امور رفاهی بیماران نیز همواره مورد توجه قرار گرفته است  و این مهم بصورت ویژه در بخش vip  بیمارستان پیوند ،پیاده سازی و پذیرای بیماران داخلی و بین المللی است . حضور پرسنل کارآمد و با اخلاق، نوید محیطی آرام و با امنیت را برای مراجعین در پی دارد.

امکانات رفاهی بیمارستان بوعلی سینا برای بیماران و همراهان آنها