سی تی اسکن

سی تی اسکن(CT Scan) مخفف عبارت Computed Tomography Scan می باشد که بعد از رادیوگرافی ساده ، برای بررسی سیستم حرکتی بدن انسان به خصوص استخوان ها بیشترین کاربرد را دارد.

در CT Scan  باریکه ای از اشعه X به اندام بیمار تابانده می شود و پس از عبور از تمامی بافت هایی که در مسیر آن قرار داردتوسط آشکارساز حساسی دریافت می شود. این فرایند هزاران بار تکرار میشود و سیگنال حاصل از آشکارساز برای پردازش و تولید تصویر مقطعی از بدن به کامپیوتر ارسال می شود.

در این بیمارستان CT Scan Toshiba 160 Sliceدر طبقه همکف برای انجام تمامی آزمون های با کنتراست و بدون کنتراست به صورت ساده و اختصاصی مستقر شده است.

خدماتی که در بخش CT Scan بیمارستان پیوند اعضاء انجام می شود در حال حاضر شامل موارد زیر می باشد:

مزایای سی تی اسکن

سوالات متداول در خصوص سی تی اسکن

به دلیل استفاده از امواج صوتی محققان جهت اسفاده از سونوگرافی در محدوده ی تشخیصی خطر خاصی را گزارش نکرده اند.اگرچه به طور مثال در سونوگرافی سه بعدی جنین به دلیل استفاده زیاد از امواج صوتی توصیه شده در موارد ضروری انجام پذیرد.

درصورت قرارگیری جنین درمعرض اشعه،جنین دچارعارضه میشودواهمیت این موضوع درسه ماهه اول بارداری بیشتراست. درموارداضطراری تصمیمگیری درموردانجام سیتی اسکن برعهده ی پزشک معالج می باشد.

نحوه ی انجام سی تی اسکن رنگی مشابه انجام سی تی اسکن های معمولی است با این تفاوت که داروی حاوی ید به بیمار تزریق و سپس سی تی اسکن در فواصل زمانی مختلف انجام می شود  که به تشخیص بیشتر کمک میکند.به طور مثال پس از تزریق داروی کنتراست ، اندام های داخلی بدن مثل کبد و پانکراس و کلیه ها به خوبی قابل بررسی می باشد.