بخش پیوند اعضاء

این بخش 33 تخت فعال دارد که در طبقه ششم بیمارستان واقع شده است و مسئول بخش دکتر علیرضا شمسایی فر می باشد.

خدمات بخش

پذیرش بیماران پیوند کلیه از اتاق عمل- پذیرش بیماران پیوند کبد از ITU و PITU- ، پذیرش بیماران از اورژانس

پزشکان / پرسنل بخش

نفر پرسنل-5 کمک بهیار و 1 منشی

اساتید پیوند :دکتر علیرضا شمسایی فر-دکتر کوروش کاظمی -دکتر مسعود دهقانی-دکتر حامد نیکو پور دیلمی

نفرولوژیست ها: دکتر جمشید روزبه-دکترقنبر علی رئیس جلالی -دکترشاهرخ عزت زادگان

فوق تخصص گوارش:دکترکامران باقری لنکرانی-دکترعلیرضا تقوی-دکترفرداد اجتهادی-دکتر محمد رضا فتاحی-دکتر رامین نیکنام

تجهیزات بخش

رسپیراتور- مانیتور-DC شوک-پالس اکسی متری پورتابل-پالس اکسی متری انگشتی-سرنگ پمپ و …

چشم انداز آتی بخش

اتاق های یک تخته همراه با تخت تاشو- تعداد پرسنل بیشتر-اضافه شدن تجهیزات بیشتر -امکانات برای همراهان بیمار-تهیه داروهای اختصاصی پیوند در داروخانه بیمارستان

توصیه های بخش به مراجعین محترم

عدم مراجعه ی همراهان به بخش با توجه به ملاقات ممنوع بودن بخش پیوند اعضا