بخش جراحی پلاستیک

اتاق عمل جراحی پلاستیک بیمارستان پیوند اعضا ابوعلی سینا از اردیبهشت ماه 1401 با حضور بهترین اساتید دانشگاه و جراحان پلاستیک و گوش و حلق و بینی و جراحان فک در طبقه اول بیمارستان ،آغاز به کار نموده  است بخش جراحی پلاستیک با پذیرش و بخش مجزا که در ارتباط مستقیم با اتاق عمل مربوطه می باشد شامل 4 تخت بستری موقت و 8 تخت ریکاوری  و جهار اتاق عمل فعال می باشد.

خدمات بخش

امکان انواع عمل های جراحی پلاستیک و ترمیم از جمله ابدومینوپلاستی، راینوپلاستی، پیکرتراشی، ماموپلاستی ، اتوپلاستی ، ترمیم لب ، ترمیم اندامها ترمیم ضایعات گوش و صورت و جراحی های فک در این مرکز با بهترین کیفیت و حضور بهترین جراح ها قابل انجام است.

پزشکان / پرسنل بخش

ریاست بخش جراحی پلاستیک جناب آقای دکتر کامبیز گلستانی می باشد . سوپروایزر بخش خانم سهیلا قبادی ، سرپرستار اتاق عمل و ریکاوری خانم فاطمه خیر اندیش و سرپرستار بخش بستری خانم سوسن رستمی می باشند . از  اساتید و پزشکان برحسته بخش میتوان به دکتر علی اکبرمحمدی ، دکتر مجتبی قائدی ، دکتر رضا کبودخانی ، دکتر مسعود جانی پور ، دکتر محسن بهادر ، دکتر سید حمزه هاشمی ، دکتر وحید دستجردی ، دکتر حمید رضا کاظمی ،دکترحسین محمودی ، دکتر آرش سبحان منش ، دکتر شادی جوادی ، دکتر طیبه کاظمی ،دکتر آزاده مرادی ، دکتر سولماز قربانی ، دکتر زهرا زارعی ، دکتر بهنام ایزدی ، دکتر مجتبی بهادری جهرمی  اشاره کرد.

چشم انداز آتی بخش

افزایش تجهیزات بخش جهت خدمات رسانی بهتر به مراجعان ،

ایجاد همکاری با سایر پزشکان متخصص

افزایش رضایتمندی  بیماران و متقاضیان