بخش جراحی عمومی

بخش جراحی عمومی در طبقه پنجم بیمارستان واقع شده و شامل 17 اتاق است، 2 اتاق ایزوله، 2 اتاق یک تخته، 1 اتاق 4 تخته و مابقی اتاق ها 2 تخته می باشند که در مجموع 34 تخت است. بخش دارای اتاق رختکن خانم و آقا، اتاق دارویی، ملافه تی شور، اتاق کثیف، راه پله و خروجی اضطراری و همچنین اتاق پزشک تیم جراحی است.

خدمات بخش

انجام تمام اعمال جراحی عمومی، سرطان های گوارش،کارگذاری انواع drain ها در اتاق عمل، اعمال اورتوپدی (تا زمان راه اندازی بخش اورتوپدی)-کار گذاری CAPD جهت بیماران کلیوی که به دیالیز نیاز دارند – مراقبت قبل و بعد از عمل

پزشکان / پرسنل بخش

آقای دکتر مسعود دهقانی مسئول علمی بخش

اساتید : استادسید علی ملک حسینی- دکتر کورش کاظمی- دکتر علیرضا شمساییفر- دکتر حامد نیکوپوردیلمی- -دکترعلی بهادر

26 نفر پرسنل خانم-4 نفر پرسنل آقا- 2 نفر کمک بهیار خانم و 2 نفر کمک بهیار آقا

تجهیزات بخش

دستگاه مانیتور پورتابل-چک قند خون-پالس اکسی متری-ساکشن پورتابل و مرکزی-برانکارد جهت حمل بیمار و جابجایی

چشم انداز آتی بخش

با توجه به پیشرفت بیمارستان در هر مرحله از زمان انتظار می رود با تجهیزات پیشرفته تر در هر مرحله رضایت بیماران و همراهان جلب شود.

توصیه های بخش به مراجعین محترم

در مورد بیمارستان و پزشک مربوطه و انتخاب شده، تحقیق داشته باشند که با انتخاب دقیق و رضایت کامل مراجعه کنند. از پزشک مربوطه قبل از بستری و ویزیت اولیه، تمامی سوالات خود را بپرسند و توضیحات را از پزشک خواستار شوند و قوانین بخش را رعایت نمایند.