آزمایشگاه و بانک خون

آزمایشگاه بیمارستان پیوند اعضا ابوعلی سینا به عنوان یکی از بزرگترین و مجهزترین آزمایشگاه های پاتوبیولوژی و مولکولار کشور با اهداف ارائه بهترین و دقیق ترین خدمات تشخیص طبی برای مراجعین و جامعه پزشکی می کوشد تا با بهره گیری از اصول مدیریتی ، پرسنل مجرب و تجهیزات مدرن ارائه گر دقیق ترین ، بهترین و سریع ترین خدمات تشخیصی به مراجعین محترم می باشد. این آزمایشگاه شامل دو بخش کلینیکال در طبقه اول و سرجیکال در طبقه همکف می باشد.

کلینیکال

بخش بیوشیمی

در این بخش تست های روتین ، اختصاصی بیوشیمی بر روی نمونه های خون ، ادرار و سایر مایعات بدن توسط دستگاه های اتوآنالیزر و الکترولیت آنالیزر پیشرفته تمام خودکار و کنترل کیفی دقیق انجام می شود.

بخش هماتولوژی

تست CBC رایج ترین آزمایش این بخش است که به منظور تشخیص اختلالات خونی شامل انواع کم خونی ها ، بدخیمی ها و … با استفاده از دستگاههای تمام خودکار کمپانی سیسمکس انجام می شود و لام خون محیطی تمامی بیماران از نظر مورفولوژی سلول های خونی توسط کارشناسان با تجربه این رشته مورد بررسی قرار می گیرد. تست های انعقادی خون ، ESR نیز در این بخش توسط دستگاه های تمام خودکار انجام می شوند. سایر آزمایشات این بخش عبارتند از G6PD,Sickle prep , Hb A1C

بخش میکروب شناسی

در این بخش بررسی نمونه های خون ، ادرار و سایر مایعات بد از نظر وجود میکروارگانیسم ها (با استفاده از رنگ آمیزی گرم ، کشت و تست های افتراقی) و نیز انجام تست های حساسیت آنتی بیوتیکی (آنتی بیوگرام) با روش های پیشرفته توسط پرسنل با تجربه صورت می گیرد.

بخش تجزیه ادرار

در این بخش مطالعه میکروسکوپی و ماکروسکوپی ادرار و نیز بررسی پارامتر های بیوشیمی ادرار توسط پرسنل مجرب و با کنترل کیفی دقیق انجام می شود.

بخش انگل شناسی

بررسی مدفوع از نظر وجود خون منفی و انگل و  نیز شناسایی انواع انگل ها نظیر مالاریا ، سالک ، بندپایان و … در نمونه های مختلف ، توسط کارشناسان مجرب در بخش مجزای انگل شناسی صورت می گیرد.

بانک خون

در این بخش فراورده های خونی (گلبول قرمز فشرده ، خون کامل ، پلاسما تازه منجمد شده ، کرایو ، پلاکت ) از سازمان انتقال خون تهیه و به منظور استفاده بیماران بخش های بالینی بیمارستان با انجام آزمایش های سازگاری انتقال خون به بخش تحویل داده می شود.

بخش ایمونو سرولوژی

در این بخش انواع تست های روتین و اختصاصی هورمونی ، دارویی ،روماتولوژی و ویروس شناسی با استفاده از متدهای پیشرفته کمی لومینسانس و با دستگاه های Abbott,Siemens انجام می گیرد. علاوه بر این تست های تشخیصی تب مالت ،روماتیسم مفصلی ، سفلیس و حصبه و … در قسمت سرولوژی انجام می شود.

 

سرجیکال

بخش پاتولوژی

این بخش با نظارت استاد بیتا گرامی زاده ، استاد پاتولوژی دانشگاه علوم پزشکی شیراز و فوق تخصصی پاتولوژی گوارش و کبد فعالیت می نماید. در این بخش بررسی تمامی نمونه های پاتولوژی ، فروزن سکشن و سیتولوژی (شامل پاپ اسمیر و سیتولوژی مایعات و ترشحات  بدن و آسپیراسیون سوزنی) با روش های روتین و رنگ آمیزی های اختصاصی صورت می گیرد.

بخش مولکولار

این بخش با نظارت استاد بیتا گرامی زاده هدایت می شود. در این بخش آزمایش های HLA-typing by Pcr انجام می شود که برای Donor ، recepiant انجام می شود و سپس جواب ها آنالیز می گردد.