معرفی واحد مراقبت های دارویی

واحد مراقبت های دارویی با توجه به اصول اعتباربخشی و استانداردها در بیمارستان ابوعلی سینا استقرار یافته است.  بدلیل در اختیار داشتن پرسنل مجرب، تامین داروهای گران قیمت، کم یاب یا نایاب و بخصوص تامین داروهای بیماران خاص (پیوندی، دیالیزی و…)یکی از بزرگترین داروخانه های کشور بوده و  به صورت شبانه روزی درخدمت بیماران و مراجعین محترم می باشد.

از نظر فیزیکی این واحد شامل

داروخانه سرپایی و بستری

تامین اقلام دارویی و لوازم و تجهیزات مصرفی بیماران بخش های مختلف بیمارستان از وظایف این بخش از داروخانه می باشد. جهت جلوگیری از تداخلات و خطاهای دارویی نسخ بیماران در هر شیفت توسط داروساز چک می گردد. همچنین در صورت عدم موجودی دارو و یا لوازم مصرفی موردنیاز بیمار در داروخانه، تهیه آن در کمترین زمان ممکن امکان پذیر می باشد.

داروخانه اتاق عمل

یکی از ویژگی های بیمارستان ابوعلی سینا وجود دو داروخانه در اتاق عمل طبقه سوم و چهارمی باشد که وظیفه تامین دارو و لوازم مصرفی در اتاق های عمل را برعهده دارد.

انبار دارو و لوازم مصرفی

این قسمت در محوطه بیمارستان و زیر پارکینگ قرار دارد و با مساحت 427 مترمربع یکی از بزرگترین و مجهزترین انبارهای دارویی بیمارستانی می‌باشد

فعاليت های آموزشی

آموزش به پرستاران جهت کاهش عوارض و خطاهای دارویی و نحوه صحیح تجویز داروها، تهیه دستورالعمل ها و پروتکل های دارویی در قالب پوستر، پمفلت و کتابچه آموزشی نیز تاثیر بسزایی در راستای مصرف منطقی داروها داشته است.

فعالیت های آموزشی این بخش نیز مرتبط با زمینه هایی است که بتواند به گونه ای مشکلات دارودرمانی بیماران بستری را حل کند، به عنوان مثال بررسی عوارض داروها، ارزیابی الگوی مصرف دارویی و بررسی خطاهای دارویی ازجمله این فعالیت ها می باشند.

فعالیت های درمانی

فعالیت های درمانی