بخش رادیولوژی اورژانس

بخش رادیولوژی اورژانس در طبقه 1 ورودی اورژانس قرار گرفته است و مجهز به سیستمDigital Diagnostic Philips می باشد که قابلیت انجام تمام رادیوگرافی ها را داراست.

خدماتی که در بخش رادیولوژی بیمارستان پیوند اعضاء انجام می شود در حال حاضر شامل موارد زیر می باشد:

سوالات متداول در خصوص بخش رادیولوژی اورژانس

بله ، طبق تحقیقات ، اشعه ایکس احتمال بروز سرطان را افزایش میدهد. البته در محدوده ای که ما انجام می دهیم احتمال خطر بالا نیست ولی جهت احتیاط طبق قانون (ALARA) بایستی تا حد امکان کمتر در معرض اشعه قرار بگیریم. به همین دلیل انجام رادیوگرافی باید طبق صلاح دید پزشک و همراه با نسخه انجام پذیرد.
در موارد بسیار ضروری و با دستور پزشک و آگاهی پزشک و رعایت احتیاط های حفاظتی می توان انجام داد.

تقریبا بلافاصله بعد از انجام رادیوگرافی تابش اشعه قطع می شود و در محیط از بین میرود و  نگرانی خاصی درباره این موضوع وجود ندارد.

جواب: در صورتی که بیمار احتیاج به مراقبت نداشته باشد همراه بیمار در هنگام انجام رادیوگرافی باید اتاق را ترک کند ولی در مواقع ضروری میتواند با پوشیدن لباس های حفاظتی در اتاق همراه بیمار حضور داشته باشد.

در ام آر آی های عمومی اغلب آمادگی خاصی نیاز نیست ولی در ام آر آی های تخصصی و رنگی آمادگی هایی شامل ناشتا بودن ، قطع کردن بعضی داروها و … وجود دارد که به صورت کتبی و شفاهی از طریق پرسنل پذیرش یا پرستار ام آر آی به بیمار یا همراه بیمار توضیح داده می شود.