اکوکاردیوگرافی

بخش اکوکاردیوگرافی در طبقه چهارم بیمارستان واقع شده است که زیر نظر بخش کاردیو میباشد.این بخش محل انجام اکو قلب بخش‌های بیمارستان و بیماران سرپایی می‌باشد.

اکو قلب تکنیک تخصصی می‌باشد که وضعیت قلب مانند دریچه‌های قلب– حفره‌های قلب-اندازه قلب و درصد کارکرد قلب را نشان می‌دهد.در این بخش دو عدد دستگاه اکومارک فیلیپس موجود است که پزشک متخصص قلب و عروق و پزشک فوق تخصص اکوکاردیوگرافی از آن جهت انجام اکو استفاده می‌کنند.

 در این بخش، اکو ساده- اکو از طریق مری و استرس اکو انجام می‌شود که اکو از طریق مری توسط پزشک فوق تخصص اکوکاردیوگرافی انجام می‌گردد.جهت انجام اکو از طریق مری از پروپ مخصوص استفاده می‌شود و بیمار باید از قبل آمادگی لازم جهت این نوع اکو را داشته باشد به طوری که بیمار از 6 ساعت قبل چیزی نخورده باشد و آزمایش‌های مخصوص این کار، کاملاً عادی باشد. زمان انجام اکو از اسپری بی حسی و آمپول میدازولام استفاده می‌شود. در حین انجام کار، بیمار مانیتور شده و علائم حیاتی وی مرتباً چک می‌شود. بعد از انجام کار، پروپ اکو مری به روش کاملا استریل  ضدعفونی می‌شود تا از آن  جهت انجام اکو مری بعدی استفاده شود.تفاوت بین اکو ساده و اکو از طریق مری را پزشک متخصص این کار تشخیص میدهد. اکو بیمار بعد از انجام در سیستم و صفحه مخصوص تایپ می‌شود و از آن پرینت گرفته می‌شود و در اختیار بیمار قرار داده می‌‍شود.