آنکولوژی

بخش آنکولوژی و هماتولوژی بیمارستان ابوعلی سینا در طبقه هفتم بیمارستان قرار دارد. این بخش 12 تخته می باشد .

خدمات بخش

بخش آنکولوژی و هماتولوژی بیمارستان ابوعلی سینا  تمامی امکانات جهت بهبود وضعیت بیمار و رفاه حال همراهانش را دارد. بخشی در محیطی بسیار آرام و تمیز که از اساتید با تجربه دانشگاه بهره می برد.

پزشکان / پرسنل بخش

این بخش توسط پزشکان  فوق تخصص هماتولوژی و آنکولوژی آقای دکتر سید سعید کسائی و دکتر محسن تواضع و خانم دکتر الهه وفایی راند می شود.

تجهیزات بخش

دستگاه هود-مانیتور-ساکشن دیواری- گیج اکسیژن دیواری-تخت همراه-یخچال و کمد دیواری و سایرامکانات رفاهی بخش

توصیه های بخش به مراجعین محترم

رعایت بهداشت فردی-رعایت قوانین بخش-داشتن فقط یک همراه- کاهش رفت و آمد به بخش