بخش همودیالیز

بخش همودیالیز که از بخش های مراقبت ویژه میباشد از نظر موقعیت جغرافیایی در طبقه منفی یک واقع شده است. این بخش دارای 4 تخت فعال جهت بیماران دیالیزی با آزمایش ویروسی منفی و همچنین یک تخت فعال جهت بیماران با آزمایش ویروسی مثبت در اتاق مجزا می باشد . بیمارانی با نارسایی حاد کلیوی و نارسایی مزمن کلیوی در این بخش بستری و تحت درمان قرار می‌گیرند.

خدمات بخش

مسئول علمی و پزشکان بخش

مسئول علمی بخش خانم دکتر شهرزاد کریمی می باشد .بیماران  بخش توسط دو پزشک نفرولوژی (جناب آقای دکتر علی حقیقی و خانم دکتر شهرزاد کریمی) در شیفت صبح ویزیت می‌گردند.

تجهیزات بخش

دستگاه ونتیلاتور، دستگاه دی سی شوک ، پالس اکسیمتری انگشتی ، گلوکومتر ، مانیتورینگ مرکزی ، و مانیتورینگ پرتابل، دستگاه همودیالیز ، اکسیژن مرکزی ، دستگاه پلاسما فروزیس ، سرنگ پمپ ، دستگاه ساکشن مرکزی

توصیه های بخش به مراجعین محترم

لازم به ذکر است این مرکز دیالیز فقط جهت ارائه خدمات به بیماران بستری در بیمارستان میباشد . و بیماران سرپایی باید به مرکز دیالیز حاج ابراهیمی واقع در محوطه بیمارستان مراجعه فرمایند .