با توجه به سوالات متعدد داوطلبین استخدام بیمارستان ابوعلی سینا و آشنایی با فرایند جذب نیرو، آقای علی تراشچین سرپرست منابع انسانی بیمارستان ابوعلی سینا طی مصاحبه‌ای با واحد روابط عمومی به سوالات پیرامون این حوزه پاسخ دادند.

ضمن سلام و آرزوی موفقیت برای مخاطبین عزیز، جذب نیرو در بیمارستان فرایندی کاملاً مشخص دارد که ابتدا بر اساس نیازسنجی واحد مربوطه و اعلام نیاز از طرف مسئول واحد این مورد به ریاست یا مدیریت محترم بیمار ستان اعلام می‌گردد، در صورت موافقت اولیه، شرایط احراز داوطلبین توسط مسئول واحد تدوین و به تائید نهائی ریاست یا مدیریت محترم بیمارستان رسانده می شود.

مصوبه کمیته منابع انسانی مبنی بر تایید جذب نیرو و شرایط احراز به صورت رسمی به واحد روابط عمومی ارجاع تا نسبت به فراخوان عمومی اقدام گردد،  در این فراخوان بازه زمانی جهت ارسال رزومه‌های افراد تعیین می‌گردد تا داوطلبین بتوانند موارد خواسته شده را در وب سایت بیمارستان یا ایمیل مربوطه بارگذاری نمایند، فایل ارسالی حتماَ در قالب pdf  باشد.

متقاضیان در بازه زمانی تعیین شده، اجازه ارسال مدارک خود را دارند و به فایل‌هایی که بعد از تاریخ مربوطه ارسال می‌گردد رسیدگی نخواهد شد. در صورتی که فایل‌های ارسالی کمتر از حد معقول باشند یا مسئول واحد مربوط این نیاز را برای دریافت رزومه‌های بیشتر اعلام نماید، آگهی مجدداً انتشار می‌یابد .

خیر، تنها رزومه‌هایی که دارای شرایط احراز مربوطه باشند بررسی خواهد شد.

 

قطعاً خیر. شاید بهتر بتوان گفت که این مرحله ابتدایی، شروع فرایند استخدامی باشد چرا که بعد از بررسی اولیه رزومه‌ها، شرکت در آزمون و مصاحبه صورت می پذیرد .

شماره همراه‌هایی که افراد در رزومه خود ارسال نمودند. پیامکی مبنی بر تاریخ و ساعت حضور در جلسه مصاحبه یا آزمون اعلام می‌گردد و همین جا از همه افراد داوطلب خواهشمندیم پیامک های تبلیغاتی خود را حتماً باز بگذارند .

 

آزمون ها به صورت کتبی یا عملی خواهد بود و در ادامه مصاحبه نهایی برگزار خواهد شد.

نمره نهایی متقاضیان میانگین نمره مصاحبه استخدامی و آزمون کتبی می‌باشد .

هرگونه پیشنهادی جهت شرایط احراز مثل سابقه کار ، مهارتی خاصی و غیره ، همه در کمیته منابع انسانی مطرح و تصویب می‌شود و غیر از آن هیچ گونه امتیازی به جز شرایط احراز برای متقاضیان وجود ندارد .

 

داوطلبین نیز می‌تواند بدون مراجعه حضوری و از طریق پیگیری وب سایت و اینستاگرام بیمارستان از آخرین اخبار و آگهی‌های جذب نیرو مطلع شوند.و حتما این مورد را مدنظر داشته باشند که در رزومه های ارسالی خود شماره تماسی راقید فرمایند که پیامک های تبلیغاتی آن باز باشد.

 

 

لطفا از مراجعه حضوری اکیدا خودداری فرمایید.