پیوند پانکراس

پانکراس یا لوزالمعده، عضوی پهن و دراز است که در قسمت فوقانی شکم و پشت معده قرار گرفته است. وظیفه اصلی پانکراس در بخش درون ریز، آسان کردن ذخیره فراورده های غذایی به خصوص مواد قندی توسط انسولین است. انسولین هورمونی است که در سلولهای بتای پانکراس ساخته و ترشح می شود. اگر وقفه و اختلال در ترشح انسولین پیش آید می تواند منجر به مرض قند یا دیابت شود. از این رو پانکراس عضو بسیار مهمی است.

نحوه جراحی پیوند پانکراس

هنگامی که پزشک تصمیم به پیوند پانکراس برای بیماری که پانکراس او به درستی کار نمی کند می گیرد، پس از اینکه شخص اهداکننده پیدا شد این جراحی در اتاق عمل و تحت بیهوشی عمومی طی 6 الی 8 ساعت انجام می شود و لوزالمعده بیمار با لوزالمعده شخص اهدا کننده جایگزین می شود.

در کل پیوند پانکراس به سه طریق انجام می شود :
پیوند پانکراس و کلیه : اکثر پیوند های پانکراس با پیوند کلیه برای افراد دیابتی که دچار نارسایی کلیه شده اند انجام می شود.

پیوند خود پانکراس : جراحی پیوند خود لوزالمعده هم برای افراد دیابتی که دچار مشکلات کلیوی هستند انجام می شود و هم برای بیمارانی که دچار این مشکلات نشده اند انجام می شود.

پیوند جزایر لانگرهانس پانکراس : سلول های تولید کننده ی انسولین (جزایر لانگرهانس) از پانکراس فرد اهدا کننده ی فوت شده به وریدی تزریق می شود که خون را به کبد شما حمل می کند. این عمل ممکن است چندین بار انجام شود. اما این روش برای بیماران دیابتی نوع یک عوارض شدیدی دارد بنابراین فقط برای آزمایش های بالینی انجام می شود.

پس از انجام پیوند پانکراس پزشک داروهایی را برای کم کردن مقاومت سیستمی ایمنی برای پس زدن پیوند می دهد که بیمار باید مادام العمر از این دارو ها استفاده کنند.

چرا جراحی پیوند لوزالمعده انجام می شود؟

مزایای پیوند پانکراس

عوارض پیوند پانکراس چیست؟

از سال 2004 تاکنون بیش از 23000 پیوند پانکراس در دنیا انجام شده است.دیابت نوع یک به طور موفق توسط این شیوه جراحی در هزاران بیمار درمان شده است. اولین پیوند پانکراس در 17 دسامبر 1966 در بیمارستان دانشگاهی مینه سوتا توسط ریچارد لیلی و ویلیام کلی انجام شد. در این نوع عمل جراحی تمام پانکراسبه اضافه سگمنت دئودونال پیوند می شود. پیوند پانکراس در بیماران با کمبود انسولین و یا بیماران کلیوی در مراحل پایانی (ESRD) انجام می شود. پیوند پانکراس جهت بیماران با دیابت نوع یک و دیابت نوع دو و دیابت با عللی چون التهاب مزمن یا حاد پانکراس فیبروزسیستیک و تروما انجام می شود. اولین پیوند موفق پانکراس در ایران در سال 1385 توسط دکتر سامان نیک اقبالیان در دانشگاه علوم پزشکی شیراز انجام  . از مجموع  پیوند پانکراس انجام شده  در ایران ، حدود 108 پیوند پانکراس تا کنون ( شهریور 1402) در مرکز پیوند شیراز انجام شده است . که در این زمینه اساتید جراحی پیوند اعضا (دکتر سید علی ملک حسینی ،دکتر حشمت الله صلاحی ، دکتر سامان نیک اقبالیان ،دکتر کوروش کاظمی ، دکترعلیرضا شمسائی فر ،دکتر احمدخالد سنائی ،  دکتر حامد نیکوپور دیلمی ) حضور دارند .