پیوند ریه

پیوند ریه یک پروسه جراحی و درمان موثر می باشد که از آن برای ریه هایی که قسمت زیادی از ساختار ریه ها در اثر بیماری از دست رفته به کار می رود. این کار را هنگامی انجام می دهند که روش های دیگر درمان نظیر دارو درمانی در فرد موثر واقع نشده باشد.

برای افرادی که با بیماری شدید ریه درگیر می باشند. پیوند ریه می تواند تنفس راحت را به شخص برای چندین سال بازگرداند. با توجه به شرایط اشخاص این پروسه ممکن است شامل یکی از ریه ها یا هر دوی آنها شود. در حالی که پروسه پیوند ممکن است یک جراحی بسیار بزرگ باشد که عارضه های بسیاری به همراه خود دارد اما از سویی دیگر می تواند سلامت افراد و کیفیت زندگی را بسیار بهبود ببخشد.

انواع پیوند ریه

انواع پروسه های پیوند ریه شامل موارد زیر می باشد:

پیوند بر روی یک ریه : هنگامی که یکی از ریه ها آسیب دیده باشد طی این پروسه ریه آسیب دیده را خارج کرده و یک ریه اهدایی را بر سر جای آن قرار می دهند

پیوند دو طرفه :که نوعی انتقال برای هردو ریه می باشد در این جراحی هر دو ریه معیوب برداشته و خارج کرده و دو ریه پیوندی را بر سر جای آن قرار می دهند. این تکنیک اصلی ترین روش برای درمان بیماری فیبروز کیستیک است .

پیوند ریه و قلب هنگامی که قلب و هر دو ریه برداشته شده واعضای اهدا شده به جای انها پیوند زده می شوند. این روش هم برای افرادی که مبتلا به فشار خون ریوی شدید می باشند بسیارتوصیه می شود.

در نظر داشته باشید که این امکان وجود دارد که افرادی که زنده هستند، سالم می باشند و سیگاری نیستند، قادر به اهدای قسمتی از ریه خود را به افراد اهدا کنند. این قسمت ها را لوب می نامند. افرادی که لوب ریه خود را اهدا می نمایند، می توانند با قسمت باقی مانده ریه زندگی خوب و سالمی را ادامه دهند و زندگی فردی دیگر را امیدی تازه ببخشند.

نخستین عمل پیوند موفق ریه در مرکز پیوند ابن سینای شیراز در سال 1400 توسط زبده‌ترین پزشکان فوق تخصص ریه،  قلب و بیهوشی  (دکتر پرویز مردانی فوق تخصص ریه و آرتوراکس، دکتر طهمورث نیکنام فوق تخصص ریه و مراقبت‌های ویژه و دکترمسعود شفیعی فوق تخصص جراحی و پیوند قلب به صورت کارگروهی در شیراز انجام شد . از مجموع  پیوند ریه انجام شده  در ایران ، حدود 13 پیوند ریه تا کنون (شهریور 1402) در مرکز پیوند شیراز انجام شده است . که در این زمینه اساتیدی چون دکتر  پرویز مردانی  (فوق تخصص جراحی قفسه صدری)، دکتر مسعود شفیعی (فوق تخصص جراحی قلب) ، دکتر آرمین امیریان(فوق تخصص جراحی قفسه صدری) ، دکتر طهمورث نیکنام (فوق تخصص ریه و آسم و آلرژی)، دکتر محمد باقر خسروی(فلوشیپ فوق تخصصی بیهوشی قلب) ، دکتر محمد علی سهم الدینی (فلوشیپ فوق تخصصی بیهوشی قلب) ،دکتر فاطمه خلیلی (متخصص بیهوشی) و دکتر پویا وطن خواه (متخصص بیهوشی) حضور دارند.