پیوند کلیه

اولین پیوند کلیه ایران را دکتر سنادی زاده در سال 1347 در بیمارستان نمازی شیراز انجام داد. بعد از آن، این عمل در همین بیمارستان و هم چنین در بیمارستان های تهران انجام شد و به این ترتیب از سال 1347 تا سال 1357 نزدیک به 80 مورد پیوند کلیه انجام شد، بدون آنکه برنامه سازمان یافته و منظمی جهت انجام عمل پیوند کلیه و تربیت تیم های جدید تدوین شود.

در طول این دهه نزدیک به چهارصد نفر بیمار نیازمند کلیه با صرف هزینه های سنگین و انتظار طولانی درخارج از ایران به ویژه در انگلستان عمل پیوند کلیه را انجام دادند.اکثر کلیه های مورد استفاده برای پیوند در آن زمان با قیمت گزاف از شبکه یورو ترانسپلانت خریداری می شد و در مواردی سبب انتقال بیماری و مرگ بیماران دریافت کننده کلیه شد.بعد از این دهه این عمل در ایران متوقف شد و سپس در سال 1362 دوباره انجام این عمل از سر گرفته شد. درطی سال های 1362 تا 1363 تعداد 50 عمل پیوند در بیمارستان های مختلف تهران انجام شد و همزمان برنامه اساسی پیوند کلیه در ایران و آموزش گسترده تیم های پیوند، طراحی و پایه کار برای شروع عمل پیوند در شهرستان ها از جمله شیراز و اصفهان و سایر شهرها گذاشته شد.اولین پیوند کلیه در شیراز بعد از سال 57 در سال 1368، صورت گرفت.

یکی از مواردی که سبب شده است شیراز قطب پیوند اعضا در خاورمیانه محسوب شود، علاوه بر تلاش شبانه روزی تیم پیوند اعضا و تعداد زیاد پیوندها، خدماتی است که به بیماران قبل و بعد از عمل پیوند ارائه می شود.

این خدمات از طریق انجمن حمایت از بیماران کلیوی به بیماران ارائه می شود و فعالیت های گسترده و همکاری های تنگاتنگ این انجمن با دانشگاه علوم پزشکی شیراز راه را برای بیماران نیازمند به پیوند کوتاه و هموار کرده و هزینه درمان را نیز به طرز قابل توجه ای کاهش داده است.لازم به ذکر است؛ تنها ورودی رسمی بیمار به چرخه درمان و کانال ارتباطی بیماران در شیراز با پزشکان بخش پیوند، این مرکز است و هیچ بیمار نیازمند به پیوند، نمی تواند خارج از این مرکز برای درمان خود اقدام کند. به عبارتی تمام اقدامات و خدمات قبل و بعد از پیوند، هماهنگی برای انجام عمل پیوند و تمام خدمات پاراکلینیکی را این مرکز به صورت رایگان برای تمام بیماران پیوندی نیازمند مالی و غیر نیازمند بر عهده دارد.

به دلیل وجود قانون خرید و فروش اعضای انسان در جهان، بیماران نیازمند به پیوند، در کشورهای دیگر، ناگزیرند به مراکز خرید و فروش اعضا مراجعه کرده و عضو پیوندی مورد نیاز خود را با هزینه بالا فراهم کنند و به همین دلیل هزینه این عمل در سطح جهان بسیار زیاد است.

به دلیل عدم وجود چنین قانونی در ایران، و لزوم هماهنگ شدن اهدا کننده و گیرنده به صورت رسمی قبل از عمل با انجمن حمایت از بیماران کلیوی، تمامی عضوهای پیوندی یا از بیمار مرگ مغزی اهدا می شود یا از فامیل های بیمار. بنابراین، این روش سبب شده که هم هزینه عمل پیوند پایین آید و هم اینکه هیچگونه خرید و فروش اعضا حتی به صورت پنهانی در شیراز وجود نداشته باشد.

لازم به ذکر است که به دلیل عدم وجود چنین قانونی، ایران مقصد بیماران غیر ایرانی نیازمند به پیوند برای چنین عملی نیست و بیماران کشورهای حاشیه خلیج فارس و سایر کشورهای منطقه خاورمیانه برای انجام چنین عملی به کشورهای ایالات متحده آمریکا، انگلیس و کانادا مسافرت می کنند.

بخش پیونداعضاء به عنوان اولین و بزرگترین مرکز در ایران و سومین مرکز پیوند در دنیا بعد از آمریکا و اسپانیا می باشد. از مجموع  پیوند کلیه انجام شده  در ایران ، حدود 6234 پیوند کلیه تا کنون (شهریور 1402) در مرکز پیوند شیراز انجام شده است. که در این زمینه اساتید جراح پیوند اعضا  (دکتر سید علی ملک حسینی ،دکتر حشمت الله صلاحی ، دکتر سامان نیک اقبالیان ،دکتر کوروش کاظمی ، دکتر علیرضا شمسائی فر ،دکتر احمدخالد سنائی ،  دکتر حامد نیکوپور دیلمی) حضور دارند.