پیوند روده و چند ارگانی

پیوند روده شیوه ای پیشتاز و مدرن و همچنین درمانی در حال گسترش و تکامل است، نجات جان بیمارانی که در مرحله نارسایی نهایی روده رسیده اند میباشد. در جریان این جراحی پیچیده، روده بدون عملکرد بیمار با روده سالم جایگزین میشود. درحال حاضر کمتر از 10 مرکز در دنیا پیوند روده انجام می دهند.

 اولین پیوند روده موفق، در سال 1988میلادی در آلمان انجام گرفت که از سال 1389در ایران تنها مرکز پیوند روده در شیراز فعالیت خود را با 3پیوند موفق شروع کرد. پیشرفت در مراقبت و حفظ روده پیوندی و- تکنیکهای دایما به روز شونده جراحی، تغذیه – رژیم و داروهای سرکوب گر ایمنی جدید- بهبود روز افزون دستگاهها و مراقبتهای بیماران در سراسر جهان نوید از پیوندهای روز به روز موفق تر و ماندگارتر میدهد. اما کمبود اهدا کننده مناسب همچنان از مواردی است که مانع رسیدن این درمان نوین به ظرفیت های باالاتر میشود. پیوند روده یک درمان و مراقبت پرهزینه است، که طی آن متخصصین و کارشناسان متنوعی درگیر و فعالند. این درمان با روشهای نگهدارنده شروع و با پیوند روده تکمیل میشود و با نگهداری و مراقبت های دقیق و بسیار حیاتی پس از آن ادامه میابد.

پیوند روده شامل پیوند روده به تنهایی، پیوند روده و کبد و یا پیوند چند ارگانی(معده، روده، پانکراس و کبد) می باشد. این پیوند به عنوان آخرین راه نجات در بیماران با نارسایی روده مزمن ، ترومبوز وسیع وریدی و تومورهای خاص با رشد آهسته با درگیری وسیع روده می باشد.

از مجموع  پیوند روده و چند ارگانی انجام شده  در ایران ، حدود 74 پیوند روده و 39 پیوند چند ارگانی تا کنون ( شهریور 1402) در مرکز پیوند شیراز انجام شده است . که در این زمینه اساتیدجراح پیوند اعضا (دکتر سید علی ملک حسینی، دکتر حشمت الله صلاحی، دکتر سامان نیک اقبالیان، دکتر حامد نیکوپور دیلمی ،دکتر کوروش کاظمی، دکترعلیرضا شمسائی فر ،دکتر احمدخالد سنائی )  حضور دارند .